Aanmelden

Per 1 januari 2019 zal Bambino Christelijke Kindercentra het peuterspeelzaalwerk overnemen van stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen Katwijk.

Uw kind inschrijven bij Bambino.
U kunt uw kind om die reden ook niet meer via deze site inschrijven. Wij verwijzen u door naar het inschrijfformulier van Bambino:

Hier kunt u aanmelden

Bambino neemt alle zeven locaties en medewerkers over van stichting PCPK en zorgt zo voor continuïteit in het peuterspeelzaalwerk in Katwijk. Door de harmonisatie in de kinderopvang is het peuterspeelzaalwerk geïntegreerd in de kinderopvang. Dit was voor het bestuur van PCPK reden om Bambino te benaderen omdat Bambino een allround aanbod in de kinderopvang heeft op dezelfde christelijke grondslag als PCPK. Meer informatie over Bambino? www.bambino-kinderopvang.nl