De peuterspeelzaal is vaak de eerste stap die het kind buiten het gezin zet. Het geeft een aanvulling op de opvoeding binnen het gezin.
Een heel belangrijke ervaring op de speelzaal is het leren spelen, eerst naast elkaar en later met elkaar.
Spelen is voor peuters een heel belangrijke manier om uit te vinden hoe de wereld in elkaar zit. Volwassenen spelen voor hun ontspanning, peuters spelen om er wijzer van te worden, om zich dingen eigen te maken. En peuters vinden het nu eenmaal heerlijk om steeds meer te weten en te kunnen.
Samen een groep vormen, zingen, luisteren naar een verhaal, maar vooral doen. Een peuter is een doe kind, wij willen uw kind daarvoor alle kansen bieden. Spelletjes doen en knutselen. Wij zijn samen met uw kind heel trots op het resultaat van al dat geknutsel. Op de speelzaal is een permanente tentoonstelling hiervan. Geniet u met ons mee!
De kinderen raken op de peuterspeelzaal alvast gewend aan een vaste dagindeling en eenvoudige groepsregeltjes. Daarmee wordt de overstap naar de basisschool gemakkelijker gemaakt.
U kent de behoeften en eigenschappen van uw kind. De leidsters willen graag op de hoogte zijn en blijven van het leefwereldje van uw kind. De peuter kan dit vaak nog niet goed zelf onder woorden brengen en een goed contact tussen ouders en leidsters is dan ook noodzakelijk.

Aansprakelijkheid

Adreswijziging

Afwezigheid en ziek zijn

Brengen en halen

Centrale Ouderraad

Centrum voor Jeugd en Gezin

EHBO diploma

Eigendommen van kinderen

Eten en drinken

Feesten en verjaardagen

Foto en video momenten

Handboek

Kinderen en zon

Kinderopvang Geschillencommissie

Meenemen

Ontruimingsoefening

Opzegtermijn

Oudercontacten

Pedagogisch beleidsplan

Peuterpraat

Stagiaires

Vakanties

Veiligheid

Wennen

Wensen of Tips?