Het Bestuur

De tijd gaat snel. De baby is met vreugde begroet in de warmte van het gezin. Zeker in het begin draait alles om het nieuwe leven. Maar… de tijd gaat snel. En het kindje ontwikkelt zich… De eerste woordjes en de eerste stapjes…
De ouders zien het en staan vervolgens voor een keus: Gaat mijn kind naar een peuterspeelzaal? En voor welke speelzaal kies ik?

Wat zijn de voordelen voor het kind? Op de peuterspeelzaal leren de peuters op een speelse manier met elkaar en met de leidsters om te gaan. Dit is heel belangrijk en dient eigenlijk als ondersteuning van hun algemene ontwikkeling. De peuterspeelzaal wil de peuters in hun ontwikkeling stimuleren.

Dan is er de vraag: Voor welke peuterspeelzaal kies ik? In Katwijk zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn ook speelzalen met een christelijke identiteit.
Sommige ouders denken dat identiteit pas van belang is wanneer de kinderen naar het basisonderwijs gaan. Maar dat is niet zo!
Op de peuterspeelzalen van de stichting PCPK wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit. En dat betekent dat voor onze peuters de sfeer is als thuis, vertrouwd en duidelijk!
Juist voor onze peuters is het belangrijk dat ze in een omgeving terecht komen, waarin ze zich veilig voelen en waarin de normen en waarden van thuis gehanteerd worden.

Op dit moment zijn er binnen het bestuur van stichting PCPK twee vacatures. Het bestuur is op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid bij voorkeur met kennis op het gebied van onderhoud). Als bestuurslid bent u mede verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en de speelzalen die daarbij behoren. Om de nieuwe uitdagingen op professionele wijze het hoofd te bieden, zijn wij op zoek naar bestuursleden. Graag komen wij in contact met U.

<tdcontact

Bestuur
voorzitter, vacature contact
Leonie Haasnoot, secretaris contact
Martijn van Rijn, penningmeester contact
Adger van Helden, waarnemend voorzitter contact
Annelies van Rijn , bestuurslid contact