Inspectierapporten

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voert de GGD ook op onze locaties jaarlijkse inspecties uit. De laatste rapporten hiervan kunt u op deze pagina downloaden.